New insights into mitochondria reveal how life expends energy.

Nick Lane is an evolutionary biochemist at University College London who thinks about the big questions of life: how it began, how it is maintained, why we age and die, and why we have sex.

Shunning the habit of our times to regard these as questions for evolutionary genetics, Lane insists that our fundamental biochemical mechanisms—particularly those through which living cells generate energy—may determine or limit these facts of life.

Les mer ...

Her følger en kort redegjørelse av status for Mitokondrieforeningen i 2018.

Som noen har fått med seg, har foreningen vært inaktiv i nærmere fire år. De få medlemmene i styret og kontaktpersoner for foreningen har dessverre forsvunnet av forskjellige årsaker. Det personlige livet har rett og slett kommet i veien for foreningens aktiviteter, hvor den største konsekvensen har vært at ingen har hatt mulighet til å svare opp henvendelser eller publisere nytt innhold på nettsiden. Det er i perioden heller ingen nye interessenter som har meldt seg til foreningen, og dermed har foreningen sluttet å fungere.

Les mer ...

Frambu kjører mange kurs som kan passe for personer med mitokondriesykdom og deres familier eller hjelpeapparat fremover. Her følger en oversikt over et par relevante kurs som er satt opp på Frambu for kalenderåret 2019:

September:
MELAS eller andre mitokondriesykdommer forårsaket av m.3243A>G-mutasjon

Oktober:
Voksne med mitokondriesykdommer


Oversikt over andre kurs som ikke er diagnosespesifikk finner du her.